שאלות ותשובות

עוד סתם שאלה עם סימן שאלה בסוף?
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
שאלה לא קשורה
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum
?מי מהבאים לא השתתף בשיר ״שבט אחים ואחיות״
לורם איפסום דולור סיט אמט קונסקטטור אדיפיסינג אליט נולום, אמט שבצק בלינדו בלרק קראס אלית . דיאם וסטיבולום אודיפו, לכנוץ ניצאחו בעריר ותלברו ברשג קולהע פוסיליס ותלברו לרטי צוט היושבב קרהשק ליאמום דיאם נשואי, דז וסטיבולום דולור בגורמי לת ניצאחו בלרק, אגת .מנכם אאוגו סילקוף ליץ לורם

אבחון, ייעוץ והטמעה

אבחון מקצועי, תהליך מובנה וליווי שמבטיח
שינוי אמיתי.

מרכז ידע, הדגמה והתנסות

מרכז הידע מנגיש ומחבר את כל הידע הנחוץ לטיוב הפעילות ולקידום המפעל, באקדמיה, בקהילה, בשטח, באמצעות קורסים מקצועיים, ועוד.
לצידו מוקם בימים אלו מרכז ידע, ההדגמה וההתנסות - מעבדה פעילה ומתקדמת המאובזרת בפסגת הטכנולוגיה, המאפשרת פיתוח מערכות ופתרונות חדשניים תוך מענה רב-תחומי.

קהילת תעשייה 4.0 בישראל

מטרת הקהילה היא ליצור "Ecosystem" שיקדם את המודעות והצורך למעבר לייצור מתקדם.

תפריט נגישות