קהילת תעשייה 4.0 בישראל

קהילה שוקקת לקידום

הייצור המתקדם בישראל

המכון לייצור מתקדם פועל למען תעשייה יצרנית, משגשגת, יעילה, איכותית, חדשנית ומובילה בתחומה בעולם. במסגרת המכון לייצור מתקדם, פועלת קהילה משמעותית הפועלת במרחב הפיזי והוירטואלי, המאפשרת יצירת סביבה תומכת בייצור מתקדם.
קהילה של קהילות
קהילת הייצור המתקדם הינה קהילה של קהילות סביב נושא הייצור המתקדם. במהלך פעילותה התגבשו בתוכה קהילות בתחומי עיסוק והתמחות שונים כשמספר חבריה הולך ומתרחב.
אקו-סיסטם טכנולוגי
הקהילה מאגדת אליה תעשיינים, חברות הזנק, גופי ממשל, אקדמיה ומשקיעים, מעודדת שיח והחלפת מידע, סיעור מוחות, פתיחת דלתות וחשיבה משותפת על פתרונות לייצור מתקדם. הקהילה פועלת לחיזוק היזמים, העמקת הקשרים המקצועיים והחברתיים בין החברים, קידום הביקוש לתפיסות ייצור מתקדם בקרב ארגונים תעשייתיים, תמיכה בתהליכי שינוי וסיוע בהקמת מנגנוני ייצור כחלק מפעילותו הכוללת של המכון לייצור מתקדם להעלאת פריון התעשייה בישראל.
ידע והתמקצעות
הקהילה שמה לה למטרה לעודד העמקת ידע והתמקצעות של חבריה ושל כלל העוסקים בנושאים שונים בתחומי הייצור המתקדם. לשם כך מקיימת הקהילה אירועים רחבים או נושאיים לחשיפת חברי הקהילה לטכנולוגיות חדשות ולמגמות בישראל ובעולם בכלל. ביניהם: האקתונים, אירועי חשיפה, אירועי העשרה נושאיים ואף תכניות לימודי חדשנות בשיתוף עם מרכז הידע במכון, גורמים אקדמיים ואחרים.
בואו לגלות את הטכנולוגיות החדשות המחכות למפעל שלכם במרכז ההדגמה!
פנו אלינו עוד היום
מידע נוסף

אבחון, ייעוץ והטמעה

אבחון מקצועי, תהליך מובנה וליווי שמבטיח
שינוי אמיתי.

מרכז ידע, הדגמה והתנסות

מרכז הידע מנגיש ומחבר את כל הידע הנחוץ לטיוב הפעילות ולקידום המפעל, באקדמיה, בקהילה, בשטח, באמצעות קורסים מקצועיים, ועוד.
לצידו מוקם בימים אלו מרכז ידע, ההדגמה וההתנסות - מעבדה פעילה ומתקדמת המאובזרת בפסגת הטכנולוגיה, המאפשרת פיתוח מערכות ופתרונות חדשניים תוך מענה רב-תחומי.

תפריט נגישות